کرونا

روابط اجتماعی یک واژه فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هر دو با زمینه‌های علوم سیاسی و علوم ا مورد متمرکز است.

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۱۶
پروتکل‌های رها شده
 
بخش ها

علوم اجتماعی

محیط زیست

کرونا

رادیو دیو

خبر روز

پادکست بی نام