خبر روز

روابط اجتماعی یک واژه فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هر دو با زمینه‌های علوم سیاسی و علوم اقتصادی پیوند نزدیکی دارند

در اين بخش مطلبی در تاريخ فوق موجود نيست.

 
بخش ها

علوم اجتماعی

محیط زیست

کرونا

رادیو دیو

خبر روز

پادکست بی نام