علوم اجتماعی

روابط اجتماعی یک واژه فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هر دو با زمینه‌های علوم سیاسی و علوم اقتصادی پیوند نزدیکی دارنددمباحث سیاست اجتماعی عموماً آشکارا مورد توجه قرار می‌گیرند. کسانیکه در این جُستارها شرکت می‌کنند باید دارای دیدگاه‌های خاصی باشند تا بتوانند بحث را همراهی کنند. با اسکان همراه باشید.

۷ تير ۱۳۹۹ ۲۱:۱۸
شورای شهر
 
بخش ها

علوم اجتماعی

محیط زیست

کرونا

رادیو دیو

خبر روز

پادکست بی نام